دانلود پکیج های مشهد مقدس


هتل کیانا ویژه دی (به غیر از ایام پیک و آخر هفته)

دو تخته495,000
نوزاد
110,000
کودک
4 تخته
3 تخته
495,000
صبحانه ناهار شام .استقبال فرودگاهی . استخر و سونا :سرویس و خدمات 

درویشی / ویژه دی(به غیر از آخر هفته و ایام پیک)

دو تخته630,000
نوزاد
110,000
کودک
4 تخته
3 تخته
630,000
صبحانه بوفه - ترانسفر فرودگاهي رفت و برگشت - سرويس رفت به حرم. ورودي رايگان مجموعه آبي شامل استخر سونا و جکوزي :سرویس و خدمات 

هتل میزبان/ ویژه دی( به غیر از ایام پیک و آخر هفته)

دو تخته345,000
نوزاد
100,000
کودک
260,000
4 تخته
3 تخته
345,000
فول بورد :سرویس و خدمات 

هتل آپارتمان آراد/ ویژه دی (به غیر از ایام پیک و آخر هفته)

دو تخته310,000
نوزاد
100,000
کودک
295,000
4 تخته
3 تخته
310,000
فول بورد :سرویس و خدمات 

تور و پکیج داخلی