دانلود پکیج های مشهد مقدس


هتل کیانا ویژهتیر (به غیر از آخر هفته و تعطیلات)

دو تخته655,000
نوزاد
110,000
کودک
4 تخته
3 تخته
655,000
صبحانه ناهار شام .استقبال فرودگاهی . استخر و سونا :سرویس و خدمات 

درویشی ویژه تیر (به غیر از آخر هفته و تعطیلات)

دو تخته760,000
نوزاد
110,000
کودک
4 تخته
3 تخته
760,000
صبحانه بوفه - ترانسفر فرودگاهي رفت و برگشت - سرويس رفت به حرم. ورودي رايگان مجموعه آبي شامل استخر سونا و جکوزي :سرویس و خدمات 

سی نور ویژه تیر (به غیر از آخر هفته و تعطیلات)

دو تخته645,000
نوزاد
100,000
کودک
4 تخته
3 تخته
645,000
صبحانه :سرویس و خدمات 

هتل میزبان ویژه تیر(به غیر از آخر هفته و تعطیلات)

دو تخته460,000
نوزاد
100,000
کودک
4 تخته
3 تخته
460,000
فول بورد :سرویس و خدمات 

هتل آپارتمان آراد ویژه تیر (به غیر از آخر هفته و تعطیلات)

دو تخته450,000
نوزاد
100,000
کودک
4 تخته
3 تخته
450,000
فول بورد :سرویس و خدمات 

تور و پکیج داخلی