تور و پکیج خارجی

دانلود فایل های مرتبط کوالالامپور+پنانگ


FLAMINGO / FLAMINGO

دوتخته2,250,000
3 تخته
4 تخته
کودک
1,805,000
نوزاد
300,000
سرویس و خدمات: صبحانه

GRAND SEASON / COPTHORNE ORCHID

دوتخته2,355,000
3 تخته
4 تخته
کودک
1,875,000
نوزاد
300,000
سرویس و خدمات: صبحانه

FURAMA BUKIT BINANG / FLAMINGO

دوتخته2,375,000
3 تخته
4 تخته
کودک
1,945,000
نوزاد
300,000
سرویس و خدمات: صبحانه

NOVOTEL - PARADISE

دوتخته2,430,000
3 تخته
4 تخته
کودک
1,930,000
نوزاد
300,000
سرویس و خدمات: صبحانه

INVITO HOTEL SUITES / FLAMINGO

دوتخته2,445,000
3 تخته
4 تخته
کودک
1,945,000
نوزاد
300,000
سرویس و خدمات: صبحانه

IMPIANA - FOUR POINT BY SHERATON

دوتخته2,515,000
3 تخته
4 تخته
کودک
2,020,000
نوزاد
300,000
سرویس و خدمات: ALL

BERJAYA TIMES / HOLIDAY INN

دوتخته2,570,000
3 تخته
4 تخته
کودک
2,090,000
نوزاد
300,000
سرویس و خدمات: ALL

RENAISSANCE / PARK ROYAL

دوتخته2,785,000
3 تخته
4 تخته
کودک
2,235,000
نوزاد
300,000
سرویس و خدمات: صبحانه

ROYAL CHULAN / PARK ROYAL

دوتخته2,805,000
3 تخته
4 تخته
کودک
2,270,000
نوزاد
300,000
سرویس و خدمات: صبحانه

GRAND MILLENNIUM - SHANGRI - LA RASA SAYANG

دوتخته2,885,000
3 تخته
4 تخته
کودک
2,305,000
نوزاد
300,000
سرویس و خدمات: صبحانه

SHERATON IMPERIAL / PARK ROYAL

دوتخته2,875,000
3 تخته
4 تخته
کودک
2,320,000
نوزاد
300,000
سرویس و خدمات: صبحانه

JW MARRIOTT SHANGRI / LA RASA SAYANG

دوتخته3,675,000
3 تخته
4 تخته
کودک
2,995,000
نوزاد
300,000
سرویس و خدمات: صبحانه