دانلود پکیج های کوالالامپور+پنانگ


FLAMINGO / FLAMINGO

دو تخته2,250,000
نوزاد
300,000
کودک
1,805,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

GRAND SEASON / COPTHORNE ORCHID

دو تخته2,355,000
نوزاد
300,000
کودک
1,875,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

FURAMA BUKIT BINANG / FLAMINGO

دو تخته2,375,000
نوزاد
300,000
کودک
1,945,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

NOVOTEL - PARADISE

دو تخته2,430,000
نوزاد
300,000
کودک
1,930,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

INVITO HOTEL SUITES / FLAMINGO

دو تخته2,445,000
نوزاد
300,000
کودک
1,945,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

IMPIANA - FOUR POINT BY SHERATON

دو تخته2,515,000
نوزاد
300,000
کودک
2,020,000
4 تخته
3 تخته
ALL :سرویس و خدمات 

BERJAYA TIMES / HOLIDAY INN

دو تخته2,570,000
نوزاد
300,000
کودک
2,090,000
4 تخته
3 تخته
ALL :سرویس و خدمات 

RENAISSANCE / PARK ROYAL

دو تخته2,785,000
نوزاد
300,000
کودک
2,235,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

ROYAL CHULAN / PARK ROYAL

دو تخته2,805,000
نوزاد
300,000
کودک
2,270,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

GRAND MILLENNIUM - SHANGRI - LA RASA SAYANG

دو تخته2,885,000
نوزاد
300,000
کودک
2,305,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

SHERATON IMPERIAL / PARK ROYAL

دو تخته2,875,000
نوزاد
300,000
کودک
2,320,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

JW MARRIOTT SHANGRI / LA RASA SAYANG

دو تخته3,675,000
نوزاد
300,000
کودک
2,995,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات