دانلود پکیج های کوالالامپور+لنکاوی


FLAMINGO / FAVE HOTEL

دو تخته2,250,000
نوزاد
650,000
کودک
1,785,000
4 تخته
3 تخته
ALL :سرویس و خدمات 

GRAND SEASON / FAVE HOTEL

دو تخته2,340,000
نوزاد
650,000
کودک
1,875,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

FURAMA BUKIT / BINTANG ASEANIA

دو تخته2,395,000
نوزاد
650,000
کودک
1,930,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

NOVOTEL CENTURY / LANGKASUKA

دو تخته2,500,000
نوزاد
650,000
کودک
2,055,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

INVITO HOTEL / CENTURY LANGKASUKA

دو تخته2,520,000
نوزاد
650,000
کودک
2,070,000
4 تخته
3 تخته
ALL :سرویس و خدمات 

NOVOTEL HOLIDAY / VILLA BEACH

دو تخته2,642,000
نوزاد
650,000
کودک
2,105,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

IMPIANA HOLIDAY / VILLA BEACH

دو تخته2,750,000
نوزاد
650,000
کودک
2,195,000
4 تخته
3 تخته
ALL :سرویس و خدمات 

BERJAYA / BERJAYA

دو تخته2,945,000
نوزاد
650,000
کودک
2,285,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

RENAISSANCE / BERJAYA

دو تخته3,000,000
نوزاد
650,000
کودک
2,390,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

FRASER RESIDENCE / TANJUNRHU RESORT

دو تخته3,070,000
نوزاد
650,000
کودک
2,500,000
4 تخته
3 تخته
ALL :سرویس و خدمات 

ROYALE CHULAN / MERITUS PELANGI

دو تخته3,300,000
نوزاد
650,000
کودک
2,675,000
4 تخته
3 تخته
ALL :سرویس و خدمات 

GRAND MILLENNIUM / MERITUS PELANGI

دو تخته3,370,000
نوزاد
650,000
کودک
2,730,000
4 تخته
3 تخته
ALL :سرویس و خدمات 

JW MARRIOTT / TANJUN RHU RESORT

دو تخته3,515,000
نوزاد
650,000
کودک
2,890,000
4 تخته
3 تخته
ALL :سرویس و خدمات