تور و پکیج خارجی

دانلود فایل های مرتبط کوالالامپور+لنکاوی


FLAMINGO / FAVE HOTEL

دوتخته2,250,000
3 تخته
4 تخته
کودک
1,785,000
نوزاد
650,000
سرویس و خدمات: ALL

GRAND SEASON / FAVE HOTEL

دوتخته2,340,000
3 تخته
4 تخته
کودک
1,875,000
نوزاد
650,000
سرویس و خدمات: صبحانه

FURAMA BUKIT / BINTANG ASEANIA

دوتخته2,395,000
3 تخته
4 تخته
کودک
1,930,000
نوزاد
650,000
سرویس و خدمات: صبحانه

NOVOTEL CENTURY / LANGKASUKA

دوتخته2,500,000
3 تخته
4 تخته
کودک
2,055,000
نوزاد
650,000
سرویس و خدمات: صبحانه

INVITO HOTEL / CENTURY LANGKASUKA

دوتخته2,520,000
3 تخته
4 تخته
کودک
2,070,000
نوزاد
650,000
سرویس و خدمات: ALL

NOVOTEL HOLIDAY / VILLA BEACH

دوتخته2,642,000
3 تخته
4 تخته
کودک
2,105,000
نوزاد
650,000
سرویس و خدمات: صبحانه

IMPIANA HOLIDAY / VILLA BEACH

دوتخته2,750,000
3 تخته
4 تخته
کودک
2,195,000
نوزاد
650,000
سرویس و خدمات: ALL

BERJAYA / BERJAYA

دوتخته2,945,000
3 تخته
4 تخته
کودک
2,285,000
نوزاد
650,000
سرویس و خدمات: صبحانه

RENAISSANCE / BERJAYA

دوتخته3,000,000
3 تخته
4 تخته
کودک
2,390,000
نوزاد
650,000
سرویس و خدمات: صبحانه

FRASER RESIDENCE / TANJUNRHU RESORT

دوتخته3,070,000
3 تخته
4 تخته
کودک
2,500,000
نوزاد
650,000
سرویس و خدمات: ALL

ROYALE CHULAN / MERITUS PELANGI

دوتخته3,300,000
3 تخته
4 تخته
کودک
2,675,000
نوزاد
650,000
سرویس و خدمات: ALL

GRAND MILLENNIUM / MERITUS PELANGI

دوتخته3,370,000
3 تخته
4 تخته
کودک
2,730,000
نوزاد
650,000
سرویس و خدمات: ALL

JW MARRIOTT / TANJUN RHU RESORT

دوتخته3,515,000
3 تخته
4 تخته
کودک
2,890,000
نوزاد
650,000
سرویس و خدمات: ALL