دانلود پکیج های بانکوک + پوکت


I RESIDENCE SATHORN / THE BROTHER

دو تخته2,370,000
نوزاد
630,000
کودک
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

FORUMPARK / BLUE SKY PATONG

دو تخته2,390,000
نوزاد
630,000
کودک
2,695,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

IBIS SATHRON & IBIS PATONG

دو تخته2,470,000
نوزاد
630,000
کودک
2,795,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

EASTIN BKK & ASHLEE PLAZA

دو تخته2,510,000
نوزاد
630,000
کودک
2,795,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

EASTIN BKK & EASTIN EASY HKT

دو تخته2,510,000
نوزاد
630,000
کودک
2,795,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

NOVOTEL SILOM & ASHLEE HEIGHTS

دو تخته2,590,000
نوزاد
630,000
کودک
2,895,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

ASIA BANGKOK & DUANGJIT RESORT&SPA

دو تخته2,690,000
نوزاد
630,000
کودک
2,995,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

MANDARIN & DUANGJITT RESORT&SPA

دو تخته3,095,000
نوزاد
630,000
کودک
2,995,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

MANDARIN CENTER POINT & SWISSOTEL PATONG

دو تخته2,690,000
نوزاد
630,000
کودک
3,095,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

HOLIDAY INN & SWISSOTEL PATONG

دو تخته2,690,000
نوزاد
630,000
کودک
3,095,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

RAMADA PLAZA & SWISSOTEL PATONG

دو تخته2,850,000
نوزاد
630,000
کودک
3,195,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات